Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Werkwijze

Er wordt vanuit de klacht oplossingsgericht gewerkt volgens evidenced-based inzichten en richtlijnen. Dit betekent dat veel behandelingen zijn gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit blijkt een effectieve manier van behandelen te zijn voor verschillende psychische klachten. Kenmerkend voor CGT is de relatie die wordt gelegd tussen gedachten, emoties en gedrag. Deze beïnvloeden elkaar wederzijds. Als u bijvoorbeeld dénkt dat anderen u niet aardig vinden, voelt u zich somber of angstig en gaat u misschien anderen uit de weg. Bij de meeste psychische klachten is er sprake van vermijdingsgedrag. Ongezonde patronen worden daarmee in stand gehouden. CGT helpt u om de vermijding te doorbreken. Tijdens cognitieve gedragstherapie krijgt u zicht op uw eigen achterliggende patronen en krijgt u handvatten om ze te doorbreken. CGT is een effectieve therapie bij angst- en somberheidsklachten.

Van u wordt verwacht dat u een actieve rol speelt bij de behandeling. Door middel van thuiswerkopdrachten werkt u toe naar een voor u grotere draagkracht waarbij uw klachten afnemen tot een voor u acceptabel niveau.

Behandelingsprocedure

Deze is te onderscheiden in drie fasen:

  1. Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden, eventueel aangevuld met onderzoek met behulp van vragenlijsten. Adviesgesprek met bespreken behandelplan
  2. Behandelfase: samen met de behandelend psycholoog werkt de cliënt aan veranderingen van zijn/haar problemen of klachten
  3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats. Niet per telefoon of schriftelijk/ email.


Naast de gebruikelijke face-to-face behandeling bestaat er ook de mogelijkheid van zogenaamde Blended-care. Dit betekent dat de behandeling deels face-to-face zal zijn en deels online. Dit wordt ook wel E-Health of Digitale zorg genoemd.

Na uw schriftelijke toestemming, volgt na aanmelding en na afronding van de behandeling, een bericht naar uw huisarts.