Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Partner- Relatietherapie

Relaties kunnen best lastig zijn. Partners hebben positieve intenties maar kunnen verstrikt raken in negatieve patronen waarbij beiden zich tekortgedaan en onbevredigd kunnen voelen. Vragen en twijfels als “ Ben jij er voor mij?” en “Ben ik goed genoeg voor jou?”, kunnen voor stress, angst, twijfel en onzekerheid zorgen.

De manier waarop we hechting en verbondenheid met anderen hebben leren ervaren in het verleden, passen we vaak in onze huidige relatie(s) nog steeds toe. Tegenstrijdige emoties en onhandige gedragspatronen kunnen voor onrust en verwarring zorgen. Dit kan verbondenheid met elkaar behoorlijk in de weg zitten waardoor je elkaar emotioneel kwijt dreigt te raken.

Onderzoek laat zien dat betere relaties samenhangen met een betere psychische en lichamelijke gezondheid van partners. Signalen dat er werk aan de winkel is, kunnen zijn: jullie vitten meer op elkaar, je bent niet echt meer geïnteresseerd in elkaar, de sleur is erin geslopen, of de seksuele relatie is verslechterd. Dit kan soms vooraf worden gegaan door ingrijpende levensgebeurtenissen.

Wat kan een relatie- therapeut voor jou betekenen?

Een relatietherapeut kan helpen om een goede relatie opnieuw te verdiepen, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen, of een relatie die verkeerd dreigt te gaan, bij te sturen. Maar ook om samen te onderzoeken of de relatie nog voldoende basis heeft om verder te gaan met elkaar. Een paar gesprekken kunnen al helpen om patronen te doorbreken, anders te reageren, en anders naar situaties en naar elkaar te kijken.

Tijdens de partnerrelatie-gesprekken wordt er uit gegaan van Emotionally Focused Therapy  – EFT- . Dit relatietherapiemodel is ontwikkeld door Sue Johnson. Emoties, angsten, behoeften en zelfbeeld zullen een ingang zijn voor het doorbreken van cirkels van ingesleten patronen en voor verandering. Daarnaast zullen vroegere hechtingservaringen en hoe je die in je huidige relatie inzet, en al dan niet compenseert, veel aandacht krijgen. De therapie richt zich op de interactie en de onderlinge communicatie tussen jou en je partner. De relatie zelf, is de cliënt in deze vorm van therapie.

De volgens de ICEEFT- richtlijnen gecertificeerde register-relatietherapeut begeleidt het gesprek tussen jou en je partner. Hierdoor kan het gemakkelijker worden om over bepaalde zaken met elkaar te praten. Ook kan een relatietherapeut oefeningen en opdrachten meegeven om elkaar niet kwijt te raken en weer in verbinding met elkaar te komen.

Besef dat het niet allemaal vanzelf gaat. Relatietherapie vraagt veel inzet van degenen die dit proces aan durven gaan en dit willen onderzoeken. De therapeut kan de relatie niet veranderen, alleen jullie kunnen dat doen. Hiervoor zullen jullie zelf aan de slag moeten gaan tijdens en tussen de sessies.

De focus van de therapie zal liggen op het herstructureren en het versterken van de emotionele verbinding en niet op het veranderen van de ander. Het beoogde doel is om weer tijd en aandacht voor elkaar vrij te maken en het evenwicht binnen de relatie te herstellen of naar een nieuw evenwicht te zoeken.

Bij de sessies wordt er bij voorkeur vanuit gegaan dat beide partners aanwezig zullen zijn.

Tijdens de gezamenlijke intake-sessie en start van de therapie, zal samen met jullie onderzocht worden wat jullie doel, motivatie en verwachting van de therapie is, en of jullie doel en verwachting verenigbaar is. Ook wordt besproken hoe je je verbonden voelt met je partner en of je bereid bent om te werken aan verandering. Daarnaast zal er aandacht zijn voor hoe er in het gezin van herkomst omgegaan werd met emoties, communicatie, hechting en verbondenheid met elkaar. Deze bevindingen zullen de basis zijn voor de vervolggesprekken.

Afspraken en kosten

Sinds 2013 valt deze vorm van therapie niet meer onder de ‘Generalistische Basiszorg’ en wordt daardoor niet meer vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er wordt als gevolg daarvan, geen diagnose gesteld, en het eigen risico wordt ook niet aangesproken. De kosten voor de therapie zijn dus voor eigen rekening. Ook al betaal je de begeleiding dan zelf, je kunt dit zien als een waardevolle investering in jezelf, je relatie en je gezin.

Voor een therapie-sessie van 90 minuten – dit is inclusief 15 minuten schrijven en een eventuele nieuwe afspraak inplannen – betaal je 192,50 euro

Betaling, verzetten/afzeggen van afspraken

Je betaalt per afspraak. Direct na afloop van een sessie wordt gevraagd het bedrag per mobiel betaalverzoek (‘tikkie’) te voldoen. Een gemaakte afspraak wordt ingepland en is niet vrijblijvend. Als je een gemaakte afspraak niet na kunt komen, willen we je vriendelijk vragen om deze zo spoedig mogelijk te annuleren. Je kunt dit doen per voicemail of per email tot uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren.

Bij ‘no-show’, en bij afzegging of verzetten binnen twee werkdagen (48 uur) voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. De zaterdag en zondag (en feestdagen) vallen buiten deze etmalen-regeling. Een afzegging op zaterdag of zondag (en feestdagen) wordt in die zin beschouwd als een afzegging op maandag (eerstvolgende werkdag).