Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Privacy, klachtenregeling en disclaimer

Privacy

Vanzelfsprekend worden uw gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) en Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Uw gegevens worden in een persoonlijk dossier vastgelegd en de dossiers worden gedurende de wettelijk vastgelegde periode bewaard. Wij verstrekken geen gegevens aan derden betreffende de inhoud van de behandeling zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft of u bent het niet eens met de gang van zaken, verzoeken wij u dit in eerste instantie met uw behandelaar te bespreken. Mocht dit niet mogelijk zijn of niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) of bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): nip@klachtencompany.nl. Bekijk het Klachten en geschillenreglement WKKGZ NIP2024” >>

Disclaimer

Psychologenpraktijk Hondebrink besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Psychologenpraktijk Hondebrink vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Psychologenpraktijk Hondebrink kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Psychologenpraktijk Hondebrink anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Psychologenpraktijk Hondebrink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Het uitgebreide cookie en privacybeleid met betrekking tot de AVG wetgeving kunt u hier inzien.