Algemene informatie 

De oplossingsgerichte gespreksvoering vormt de basis. Hierbij ligt de focus op de gewenste verandering. Successen uit het verleden en uitzonderingen op het probleem vormen daarbij een wegwijzer. De oplossing wordt geanalyseerd in plaats van het probleem. Het doel van de gesprekken is het verminderen van uw problematiek en het versterken van uw vaardigheden, zodat meer vertrouwen wordt verkregen in uw eigen handelen. 

De psychologenpraktijk heeft voor 2019 contracten afgesloten met àlle Nederlands zorgverzekeraars.

De praktijk biedt zowel face-to-face behandelingen als digitale zorg.

Momenteel bedraagt de wachttijd tot een intakegesprek 10 weken. De behandeling begint aansluitend. Dit is een aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de treeknormen).