Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Psychologenpraktijk Hondebrink is een zelfstandig gevestigde professional. Het psychologisch hulp-aanbod bestaat uit ambulante generalistische basis GGZ. Daarnaast kunt u ook bij de praktijk terecht voor andere vormen van begeleiding zoals coaching en partner-relatietherapie. Openheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden binnen de praktijk.

Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Psychologenpraktijk Hondebrink is een zelfstandig gevestigde professional. Het psychologisch hulp-aanbod bestaat uit ambulante generalistische basis GGZ. Daarnaast kunt u ook bij de praktijk terecht voor andere vormen van begeleiding zoals coaching. Openheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden binnen de praktijk.

Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Psychologenpraktijk Hondebrink is een zelfstandig gevestigde professional. Het psychologisch hulp-aanbod bestaat uit ambulante generalistische basis GGZ. Daarnaast kunt u ook bij de praktijk terecht voor andere vormen van begeleiding zoals coaching. Openheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden binnen de praktijk.

Praktijk voor Psychologie Hondebrink

Psychologenpraktijk Hondebrink biedt algemene psychologische zorg aan voor volwassenen. U staat bij ons centraal. Samen met u wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om uw probleem of klachten aan te pakken en zo uw draagkracht te vergroten en uw kwaliteit van leven te verbeteren. Hierbij wordt een praktische en klachtgerichte, een inzichtgevende en structurerende of een steunende manier van werken gehanteerd; gericht op het hier-en-nu. Onderliggende problematiek wordt echter tijdens de behandeling niet uit de weg gegaan.

Algemene informatie

Cognitieve Gedrags-training krijgt binnen de therapie veel aandacht. Daarnaast heeft de behandeling een eclectisch karakter, dat wil zeggen, dat er gedurende de therapie technieken en elementen worden gekozen die op dat moment het beste bij de zorgvraag, actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen. De oplossingsgerichte gespreksvoering vormt de basis. Hierbij ligt de focus op de gewenste verandering. Successen uit het verleden en uitzonderingen op het probleem vormen daarbij een wegwijzer. Het doel van de gesprekken is het verminderen van uw problematiek en het versterken van uw vaardigheden, zodat meer vertrouwen wordt verkregen in uw eigen handelen.

De praktijk heeft voor 2023 en 2024 contracten afgesloten met de meeste Nederlands zorgverzekeraars. Met ingang van 1 januari 2023 heeft de praktijk geen contract afgesloten met de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg. 

De praktijk biedt zowel face-to-face behandelingen als digitale zorg.

Momenteel is de wachttijd tot een intakegesprek 11 weken. De behandeling begint aansluitend.

Ingeplande afspraken in de praktijk kunnen omgezet worden naar telefonische consulten of videobellen.