Algemene informatie 

De oplossingsgerichte gespreksvoering vormt de basis. Hierbij ligt de focus op de gewenste verandering. Successen uit het verleden en uitzonderingen op het probleem vormen daarbij een wegwijzer. De oplossing wordt geanalyseerd in plaats van het probleem. Het doel van de gesprekken is het verminderen van uw problematiek en het versterken van uw vaardigheden, zodat meer vertrouwen wordt verkregen in uw eigen handelen.


De praktijk heeft voor 2021 contracten afgesloten met álle Nederlands zorgverzekeraars.

De praktijk biedt zowel face-to-face behandelingen als digitale zorg.

Momenteel is de wachttijd tot een intakegesprek 4 weken. De behandeling begint aansluitend. Dit is een aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de treeknormen).

>>> De praktijk is open. Ingeplande afspraken in de praktijk kunnen indien gewenst, en/of bij Corona/verkoudheids-klachten, ook omgezet worden in telefonische consulten of in beeldbellen<<<