Algemene informatie 

Cognitieve Gedrags-training krijgt binnen de therapie veel aandacht. Daarnaast heeft de behandeling een eclectisch karakter, dat wil zeggen, dat er gedurende de therapie technieken en elementen worden gekozen die op dat moment het beste bij de zorgvraag, actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen. De oplossingsgerichte gespreksvoering vormt de basis. Hierbij ligt de focus op de gewenste verandering. Successen uit het verleden en uitzonderingen op het probleem vormen daarbij een wegwijzer. Het doel van de gesprekken is het verminderen van uw problematiek en het versterken van uw vaardigheden, zodat meer vertrouwen wordt verkregen in uw eigen handelen

 

De praktijk heeft voor 2021 contracten afgesloten met álle Nederlands zorgverzekeraars. Met ingang van 1 januari 2022 heeft de praktijk geen contract afgesloten met Menzis.

De praktijk biedt zowel face-to-face behandelingen als digitale zorg.

Momenteel is de wachttijd tot een intakegesprek 14 weken. De behandeling begint aansluitend. Dit is een aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de treeknormen).

>>> De praktijk is open. Ingeplande afspraken in de praktijk kunnen indien gewenst, en/of bij Corona/verkoudheids-klachten, ook omgezet worden in telefonische consulten of in beeldbellen<<<