Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Kosten en vergoedingen

De Geestelijke Gezondheidszorg kent vier lagen: Zelfhulp, de praktijkondersteuner van de huisarts: de POH/GGZ, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ), en de Specialistische GGZ (SGGZ). In onze praktijk kunt u terecht voor Generalistische Basis GGZ. Wanneer blijkt dat de problematiek ernstiger en/of complexer van aard is dan aanvankelijk werd gedacht, wordt u als cliënt terug verwezen naar de huisarts om vervolgens door verwezen te worden naar de SGGZ. De praktijk heeft contracten met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars. Behalve met Menzis en Anderzorg Voor vergoeding van de behandeling door uw ziektekostenverzekeraar is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief van uw huisarts aanwezig is in uw dossier. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts of medisch specialist) een verwijzing afgeven. De verwijzing wordt via ZorgDomein rechtstreeks digitaal naar de praktijk verzonden en dient bij aanvang van de behandeling aanwezig te zijn. Een verwijzing mag bij aanvang van de zorg niet ouder zijn dan 6 maanden. Daarna of bij onderbreking van 3 maanden heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Voor elk zorgproduct heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

Wat is een standaardzitting?

Voor een individueel Basis-GGZ consult wordt 60 minuten gerekend. Dit geldt als standaardzitting/sessie. Dit is inclusief zogenaamde indirecte tijd. Dit is de tijd die nodig is voor o.a. alles te registreren/ verslaglegging en/of te communiceren met uw huisarts/ verwijzer.

Eigen Risico

De basisverzekering kent een verplicht eigen risico dat in 2024 €385- bedraagt. Het is dus mogelijk dat u nog (een deel van) de kosten van de psychologische behandeling zelf moet betalen. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar om misverstanden te voorkome4

Het Zorgprestatiemodel

De zorg in 2024 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar bepaalt of u eigen risico moet betalen.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. U krijgt iedere maand een rekening zodat u goed kunt volgen waar u voor betaalt. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico. Dit zal ook gelden voor de volgende jaren.

Het Zorgprestatiemodel

Intakegesprek (60 minuten, inclusief indirecte tijd): afhankelijk van uw zorgverzekeraar: tussen € 148,- en € 163,-

Individueel consult (60 minuten, inclusief indirecte tijd): afhankelijk van uw zorgverzekeraar: tussen € 129,- en € 143,-

Schriftelijke rapportage (per 60 minuten, exclusief materiaalkosten / diagnostisch materiaal): € 157,76

Schriftelijke Rapportage voor bedrijfs-, arbo- en verzekeringsartsen: € 104,69 (code OV0018 volgens NZA)

“Niet basispakket zorg consult” € 132,24 (per 60 minuten, inclusief indirecte tijd; code OV00124) wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen psychische klachten zonder DSM 5 benoemde stoornis zoals bijvoorbeeld: ‘aanpassingsstoornissen’, ‘verlies- en rouwverwerking’ en ‘werk- en relatieproblematiek’. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Informeer hierover bij uw zorgverzekering voordat de behandeling wordt gestart.

Verzetten van afspraken en absentie

Door omstandigheden kan het nodig zijn dat u een afspraak wilt verzetten. Mocht u via email of voicemail een verzoek hiervoor indienen dan wordt er naar gestreefd om u zo snel mogelijk een ander afspraakmoment aan te bieden.

Bij absentie, ongeacht de reden (pech/ziekte/vergeten) zonder berichtgeving (no show), en bij afzegging of verzetten binnen twee werkdagen (48 uur) voor aanvang van een gesprek, wordt het volledige consultbedrag in rekening gebracht. De zaterdag en zondag (en feestdagen) vallen buiten deze etmalen-regeling. Een afzegging op zaterdag of zondag (en feestdagen) wordt in die zin beschouwd als een afzegging op maandag (eerstvolgende werkdag). Deze kosten wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien de praktijk u de rekening toestuurt, dient u het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken onder vermelding van het notanummer naar ING rekening-nummer NL59 INGB 0668 8758 44 t.n.v. N.V. Hondebrink te Katwijk. 

Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het NVGzP en het NIP. Voor meer informatie zie www.NVGzP.nl en www.psynip.nl. Bij eventuele betalingsachterstand brengt de praktijk administratiekosten in rekening en wordt de afhandeling uit handen gegeven aan de